מלאי הדירות מוגבל, בית בלב רשאית לשנות ו/או לסיים את המבצע בכל עת. המבצע בתוקף עד 31.03.2018 או עד גמר המלאי,
לפי המוקדם והכל בהתאם לתקנון המבצע אשר במשרדי החברה והסכמיה עם דיירים ט.ל.ח .
בבית בלב ירושלים - השלמת הפיקדון בתום חצי שנה

לפרטים נוספים: 5626 *