רשת בית בלב

בתי דיור מוגן ודיור תומך:

בית בלב, תל אביב:
רחוב בית אל 34  I טל: 03-7657777 I מייל: tsipi_go@bbalev.co.il


בית בלב - בית אילדן קריית מוצקין:
רחוב החשמונאים 76 | טל: 04-8784784 | מייל: michal_l@bbalev.co.il


בית בלב, רמת השרון:
רחוב יהודה הנשיא 52 I טל:  I 03-5483131 מייל: einat_y@bbalev.co.il


בית בלב רחביה, ירושלים:
שדרות בן צבי 35 I טל: 02-6253253 I מייל: liat_h@bbalev.co.il


בית בלב, אשדוד:
רחוב הרב ניסים 15, רובע ה'I טל: 08-8647648 I מייל : riki_a@bbalev.co.il


בקרוב - בית בלב בפתח תקווה:
שכונת נווה עוז, פתח תקווה | טל: 09-9725669 | מייל: ronit_m@bbalev.co.il

 

מחלקות סיעודיות:


בית בלב - בית אילדן - קריית מוצקין:

רחוב החשמונאים 76 I טל: 04-8784784 Iמייל : michal_le@bbalev.co.il


בית בלב, רמת השרון:
רחוב יהודה הנשיא 52 I טל: 03-5483131 Iמייל : einat_y@bbalev.co.il


בית בלב, תל אביב:
רחוב בית אל 34 I טל: 03-7657777 I מייל: tsipi_go@bbalev.co.il

מרכז רפואי שיקומי  בת ים:
שדרות העצמאות 67 או רחוב אבא ברדיצ'ב 13 Iטל: I 03-5008900 מייל: gal_n@bbalev.co.il

מרכז רפואי שיקומי  - אילת:
שדרות התמרים 39 I טל: 08-6364666 I מייל: shoshi_d@bbalev.co.il


מרכזי אשפוז:

מרכז רפואי שיקומי  בת ים:
שדרות העצמאות 67 או רחוב אבא ברדיצ'ב 13 I  טל: 03-5008900 I מייל: gal_n@bbalev.co.il
מונשמים, שיקום, סיעודי מורכב ,סיעודי פרטי


מרכז רפואי שיקומי נשר:
רחוב דרך השלום 11, נשר I טל: 073-2-377-377 | מייל: nsh_reception@bbalev.co.il
מונשמים, שיקום, סיעודי מורכב תומך ,תת חריף


מרכז רפואי שיקומי - רעננה:
רחוב אחוזה 301 I טל: 09-7727410 I מייל: mazi_b@bbalev.co.il
שיקום, סיעודי מורכב

מרכז רפואי שיקומי מעונות מכבי- תל השומר:
ביתנים 36, 37 I טל: 03-5316666 I מייל:hearu@bbalev.co.il
שיקום, סיעודי מורכב


במרכז רפואי שיקומי- עומר:
דרך האגם 5 I טל: 08-6295101/7 |  מייל: olga_ma@bbalev.co.il
סיעודי מורכב, שיקום


מרכז רפואי שיקומי - אילת:
שדרות התמרים 39 I טל:076-8611244 I מייל: shoshi_d@bbalev.co.il
סיעודי , סיעודי מורכב , שיקום

 

מכוני שיקום אמבולטורים (שיקום יום)

 

מרכז רפואי שיקומי בית בלב בת ים:
שדרות העצמאות 67 או רחוב אבא ברדיצ'ב 13 I  טל: 076-8611104 I מייל: gal_n@bbalev.co.il

 

מרכז רפואי שיקומי בית בלב - עומר:
דרך האגם 5 I טל: 08-6295101/7 |  מייל: olga_ma@bbalev.co.il

 

משרדי ההנהלה:


רחוב המנופים 8, הרצליה פיתוח
טל: 09-9725620 I מייל shiri_t@bbalev.co.il