הנהלת הרשת

עו"ד וילי יצחקי – יו"ר הדירקטוריון

יגאל וידאל – מנכ"ל

עו"ד מאיר דרף – סמנכ"ל תפעול

חני וולף – סמנכ"לית כספים

אלה גולנד –  סמנכ"לית סיעוד ופרא רפואה

ד"ר חיים בראל – מנהל רפואי
 


רחלי טורטון – מנהלת שיווק ומכירות