כנסו לראות את ההדמיות - הלובי, הבריכה, הדירות ועוד..