בבתי דיור מוגן כולם זקנים - רוצה להיות בסביבה מעורבת

אכן הבית מיועד לאוכלוסיה מבוגרת, אך האנשים צעירים ברוחם, הצוות מעורב בכל הפעילויות, בני המשפחה באים לבקר, מגיעים הרבה אנשים מבחוץ להנחות, להופיע ולהעביר חוגים.