דיור מוגן זה לשים את כספנו על קרן הצבי - מחר הם יפשטו רגל, ואני אנא אני בא?

עד כה, אף רשת דיור מוגן בארץ לא פשטה רגל ומקרים כאלו לא קרו. רשת בית בלב שייכת לקבוצת מכבי שרותי בריאות. זהו גוף ציבורי ותיק ומכובד שאין סיכוי שיפשוט את הרגל. בנוסף, כל מי שיצטרף לבית אילדן - הבית החדש, ייהנה מערבות בנקאית על כל הסכומים שהפקיד, עד לכניסתו לבית.