הכי טוב בבית

דיור מוגן הוא עוד יותר טוב מהבית אליו היית רגיל, הרבה חברים, פעילות כל היום ואפשרות לבחור אם רוצים חברה או אם רוצים שקט ופרטיות. כל השירותים מוצעים תחת קורת גג אחת באופן בטוח ומגונן, אבטחה, רפואה, לחצני מצוקה, שרות בנק, מכון יופי, הסעות, בית קפה ועוד.