למה שאתן לכם את הכסף במקום להשאיר ירושה לילדים?

בבית בלב הדירות לא נרכשות, ההצטרפות היא בשיטת הפיקדון הדייר מפקיד פיקדון אשר נשחק במשך מס' שנים מסוים, בד"כ 3% בשנה עד 12 שנים מקסימום. בכל שלב בו מחליט הדייר לעזוב או חלילה הולך לעולמו, מוחזר לו סכום הפיקדון בניכוי השחיקה. גם במקרים בהם מגיעים למקסימום השחיקה, ההפסד מהפיקדון יכול להגיע ל36%, כך שההורים נהנים מחיים טובים ובטוחים, דבר המאפשר לילדים להמשיך בשגרת חייהם. גם במקרה זה עדיין ההורים יוכלו להשאיר ירושה לשארי בשרם.