יתרון הרצף הטיפולי

חלק מהמחלקות הסיעודיות של בית בלב ממוקמות בתוך בתי הדיור המוגן של הרשת. במקרה שבו דייר נזקק לטיפול סיעודי, המחלקה הסיעודית מאפשרת לו להמשיך ולהתגורר בסביבתו המוכרת תוך קבלת טיפול מתאים למצבו. כך, ניתן ליהנות הן מהשגחה צמודה וטיפול רפואי והן מהסביבה החמימה של בית בלב.
המחלקה הסיעודית בביה"ח השיקומי בית בלב בבת-ים, מהווה המשך לאשפוז במחלקות ביה"ח ומבטיחה רצף טיפולי ומסגרת מקצועית תומכת של בי"ח.