מימון השהייה במחלקות

השהות במחלקות הסיעודיות של הרשת היא במימון פרטי ובמימוש בזכויות של הביטוחים הסיעודיים של קופות החולים וחברות הביטוח.
במחלקות בבת-ים ואילת מתקבלים גם מטופלים הזכאים להשתתפות משרד הבריאות במימון (קוד סיעודי).