דוח נתוני פערי השכר השנתי לשנת 2021 – בית בלב

יוני 2022

ענף: שירותים רפואיים

ניתוח פערי השכר נעשה על ידי חלוקת העובדים ל – 16 קבוצות בהתאם לדירוג המשרה ומאפייניה, וזאת על מנת לאפשר פילוח בעל מובהקות סטטיסטית גדולה ככל הניתן. הדוח מציג את תמונת המצב בכל אחת מהקבוצות כאשר סימון (+) מסמל פער לטובת הנשים בקבוצה וסימון (-) מסמן פער לטובת הגברים בקבוצה. השוואת השכר הינה מנורמלת ל 100% משרה ולשנת עבודה מלאה. עבור יתר הקבוצות הנוספות לא צוינו פערי שכר היות ולא כללו עובדים משני המינים.

*בקבוצות (2, 4.1, 5, 6.1, 7.1, 7.2, 9.1, 10) לא ניתן לבצע השוואה בשל חוסר מובהקות סטטיסטית או שאין עובדים משני המינים.

**בהשוואה בדו"ח זה נכללו 1283 עובדים (לא נכללו 362 עובדים שעזבו במהלך השנה)