בתי דיור מוגן ודיור תומך:

בית בלב, תל אביב:
רחוב בית אל 34  I טל: 03-7657777 I
מייל:
slava_t@bbalev.co.il

בית בלב - בית אילדן קריית מוצקין:
רחוב החשמונאים 76 | טל: 04-8784784 |
מייל:
michal_i@bbalev.co.il

בית בלב, רמת השרון:
רחוב יהודה הנשיא 52 I טל:  I 03-5483131
מייל:
 einat_y@bbalev.co.il

 
בית בלב רחביה, ירושלים:
שדרות בן צבי 35 I טל: 02-6253253 I
מייל: liat_h@bbalev.co.il


בית בלב, אשדוד:
רחוב הרב ניסים 15, רובע ה'I טל: 08-8647648 I
מייל :
riki_a@bbalev.co.il

 
מחלקות סיעודיות: 

בית בלב - בית אילדן - קריית מוצקין:
רחוב החשמונאים 76 I טל: 04-8784784 I
מייל: 
michal_l@bbalev.co.il


בית בלב, רמת השרון:
רחוב יהודה הנשיא 52 I טל: 03-5483131 I
מייל :
einat_y@bbalev.co.il


בית בלב, תל אביב:
רחוב בית אל 34 I טל: 03-7657777 I
מייל:
slava_t@bbalev.co.il

מרכז רפואי שיקומי בריאות  בלב בת ים:
שדרות העצמאות 67 או רחוב אבא ברדיצ'ב 13 Iטל: I 03-5008900 מייל:
gal_n@bbalev.co.il

בריאות בלב - אילת:
שדרות התמרים 39 I טל: 076-8611240 I
מייל:
shoshi_d@bbalev.co.il

 

 
מרכזי אשפוז:

 
מרכז רפואי שיקומי בריאות  בלב בת ים:
שדרות העצמאות 67 או רחוב אבא ברדיצ'ב 13 I  טל: 03-5008900 I מייל: gal_n
@bbalev.co.il
הנשמה ממושכת, שיקום, סיעודי מורכב ,סיעודי פרטי


מרכז רפואי שיקומי בריאות  בלב נשר:
רחוב דרך השלום 11 I טל: 073-2-377-377 | מייל:
nsh_reception1@bbalev.co.il
הנשמה ממושכת, שיקום, סיעודי מורכב ,סיעודי פרטי.


בריאות בלב - רעננה:
רחוב אחוזה 301 I טל: 09-7727410 I מייל:
luiza_n@bbalev.co.il
שיקום, סיעודי מורכב

 

המרכז הרפואי  שיקומי בריאות בלב מעונות מכבי- תל השומר :
ביתנים 36, 37 I טל: 03-5316666 I מייל:
hearu@bbalev.co.il
שיקום, סיעודי מורכב


בריאות  בלב - עומר:
דרך האגם 5 I טל: 08-6295101/7 |  מייל:
olga_ma@bbalev.co.il
סיעודי מורכב, שיקום


בריאות בלב - אילת:
שדרות התמרים 39 I טל: 076-8611244 I
מייל:
shoshi_d@bbalev.co.il
סיעודי , סיעודי מורכב , שיקום

 

משרדי ההנהלה:
בית אופק, רחוב המנופים 8, הרצליה פיתוח
טל: 09-9725620 I מייל:
office@bbalev.co.il

 

 

 

 

 

 

צור קשר:

מאשר קבלת תוכן פרסומי?