צוואה נועדה להוות כלי בידיו של המוריש, להביע את רצונו לגבי חלוקת רכושו אחרי סיום חייו. עריכת צוואה היא הדרך היחידה שאדם יכול להורות בה על חלוקת רכושו*, ומכאן נודעת חשיבות לדרך הניסוח של הצוואה ולבהירותה

צוואה נועדה להוות כלי בידיו של המוריש, להביע את רצונו לגבי חלוקת רכושו אחרי סיום חייו. עריכת צוואה היא הדרך היחידה שאדם יכול להורות בה על חלוקת רכושו*, ומכאן נודעת חשיבות לדרך הניסוח של הצוואה ולבהירותה. ככל שאדם לא הותיר אחריו צוואה, או אם צוואתו התבטלה, או אם היא מתייחסת רק לחלק מרכושו, תחול ברירת המחדל הקבועה בחוק הירושה, התשכ"ה 1965 (להלן: "החוק"), אשר קובע חלוקת רכוש לאחר פטירה בין יורשים שונים. בתי המשפט עמוסים בהליכים משפטיים, שבהם אחד או יותר מקרוביו של המוריש מתנגד לאישור ("קיום") צוואת המוריש. המקרה המפורסם ביותר בימים אלה הוא זה של ירושת הרב עובדיה יוסף, שבו מוצאים עצמם משני צדי המתרס בן אחת העילות לביטול צוואה היא קיומה של "השפעה בלתי הוגנת" על עריכתה. בעניין אחר ביטל בית משפט צוואה של אישה שהורישה את מלוא רכושה לאחד מבין שני ילדיה (התאומים), כי נמצא שהמורישה הייתה תלויה מאד ביורש ולכן אין כוונתו ואין ביכולתו של מאמר קצר זה לסקור את כל הנושאים הרלבנטיים. נסתפק בכך שנדון בקצרה בתנאים לצד הצורך שרצון המוריש יובא באופן בהיר וברור, ישנם כללים נוספים, צורניים ומהותיים שיש לקיים. הזקונים של הרב, מצד אחד, וכל אחיו ואחיותיו, מהצד האחר. לא ניתן לומר שאת צוואתה ערכה ברצון חופשי. שבהם צוואה צריכה לעמוד, כמו גם במספר דוגמאות להסדרים מיוחדים בצוואה.

תנאים צורניים לצוואה

  • צוואה יכולה להיעשות באחת מארבע הדרכים הבאות:
  • בכתב יד – צוואה שנכתבת כולה על ידי המוריש תישא את תאריך
  • בפני עדים – צוואה שיכולה להיות מודפסת או בכתב יד, המצווה חותם על הצוואה בפני שני עדים בגירים אשר נדרשים לחתום
  • בעל פה – צוואה שנעשית רק במצב של שכיב מרע או כאשר המצווה רואה את עצמו בנסיבות מוצדקות כעומד לפני סיום חייו.
  • בפני רשות – צוואה שנעשית בפני שופט או רשם בית המשפט או רשם לענייני ירושה, או חבר בית דין דתי או נוטריון. על המצווה לומר את צוואתו בעל פה לרשות או להגיש לה אותה בכתב. החוק מונה תנאים נוספים שצריכים להתקיים.

צוואה שאינה מתבצעת בדרכים שפורטו לעיל נחשבת כצוואה פגומה.

מקרים מיוחדים

צוואה על תנאי

מוריש רשאי לקבוע בצוואתו שיורש יזכה בעיזבון אחרי שיתקיים תנאי או כאשר יגיע מועד מסוים משל, בהגיע היורש לגיל מסוים. מוריש גם רשאי לקבוע בצוואה שזכות יורש לזכות בעיזבון תתבטל אם יתקיים תנאי מסוים או אם יגיע מועד מסוים.

 

יורש במקום יורש ויורש אחר יורש

צוואה שקובעת "יורש אחר יורש" הינה צוואה שלפיה קובע המוריש את היורש, אך קובע גם שלאחר מותו של היורש הראשון, יועבר הרכוש ליורש שני. היורש הראשון רשאי לעשות ברכוש כבתוך שלו,

אך אין הוא רשאי לקבוע שלאחר מותו יעבור הרכוש לאדם אחר צוואה שקובעת "יורש במקום יורש" הינה צוואה שבה קובע המצווה מי יורש אותו וכן מי יבוא במקומו, ככל שהיורש שנקבע לא יזכה לקבל את הירושה. בצוואה מסוג זה היורש הראשון לא זוכה כלל לקבל חלק בעיזבון ולכן לא מתעוררת שאלת היכולת שלו להשתמש כלשהו, שאיננו היורש השני שנקבע על ידי המוריש. ברכוש שיועבר אליו.

 

צוואות הדדיות

החוק מסדיר מצב של צוואות הדדיות בין בני זוג. בני הזוג רשאים לערוך צוואה הדדית במסמך אחד או במסמכים נפרדים, והם זכאים לקבוע כי היורש של כל אחד מהם הוא בן הזוג האחר, או גורם שלישי.

החוק מסדיר את ביטול הצוואה ההדדית, ומבחין בין ביטול שנעשה בחיי בני הזוג לבין ביטול לאחר מות אחד מבני הזוג. כאשר מבקש אחד מבני הזוג לבטל את צוואתו, עליו למסור על כך הודעה בכתב לבן זוגו, המצווה השני. במקרה כזה בטלות שתי הצוואות ההדדיות, כך שביטול הצוואה האחת, מבטל אוטומטית גם את האחרת. אם הביטול נעשה אחרי מות אחד מבני הזוג ישנה הבחנה בחוק בין ביטול בשלב שבו טרם חולק העיזבון לבין ביטול לאחר שלב זה. אם הביטול נעשה לפני חלוקת העיזבון, על בן הזוג להסתלק מכל מה שהוא עתיד לרשת בעיזבון בן הזוג. אם כבר חולק העיזבון, על בן הזוג הנותר בחיים להשיב לעיזבון את כל מה שירש בצוואה ההדדית.