מחלקות סיעודיות

בית בלב -ראשון לציון

פאול גרונינג 2, ראשון לציון
טל: 03-5008923
bbby@bbalev.co.il

בית אילדן קריית מוצקין

החשמונאים 76
טל: 04-8784784
michal_le@bbalev.co.il

בית בלב – אילת

רחוב התמרים 39
טל: 076-8611240
eilat_pniot@bbalev.co.il

שיקום ומרכזים רפואיים

בית בלב – נשר

דרך השלום 11
טל: 073-2377300/377
bbnsh@bbalev.co.il

בית בלב – ראשון לציון

פאול גרונינג 2 ראשון לציון
טל: 03-5008900
bbby@bbalev.co.il

בית בלב – כפר סבא

רחוב רופין 15
טל: 09-7645555
bbks@bbalev.co.il

בית בלב – אילת

שדרות התמרים 39
טל: 076-8611240
eilat_pniot@bbalev.co.il

מכוני שיקום יום

בית בלב – נשר

דרך השלום 11
טל: 073-2377300/377
bbnsh@bbalev.co.il

בית בלב ראשון לציון

פאול גרונינג 2 ראשון לציון
טל: 03-5008577
bbby@bbalev.co.il

שיקום בית

מחוזות מרכז ירושלים והשפלה

טל: 076-8611105
Moti_s@bbalev.co.il

מחוז השרון

טל: 076-8611212
Alona_p@bbalev.co.il

מחוז דרום

טל: 08-62953235
shani_mu@bbalev.co.il

מחוז דרום

טל: 072-3399471
Uria_k@bbalev.co.il

בתי דיור מוגן

תל אביב

רחוב הצנחנים 9
טל: 03-7657777
tsipi_go@bbalev.co.il

רמת השרון

רחוב יהודה הנשיא 52
טל: 03-5483131
einat_y@bbalev.co.il

כפר סבא

רחוב רופין 15
טל: 09-7645555
bbks@bbalev.co.il

בית אילדן קריית מוצקין

רחוב החשמונאים 76
טל: 04-8784784
michal_le@bbalev.co.il

ירושלים

שדרות בן צבי 35
טל: 02-6253253
liat_h@bbalev.co.il

פתח תקווה

דנמרק 36, פתח תקווה
טל: 076-8611150
hagit_d@bbalev.co.il