הנזק הנפשי לאחר פגיעה קשה אינו קטן מהנזק הפיסי * לפיכך, הטיפול בנפש חשוב בדיוק כמו הטיפול בגוף *

קרא עוד